Kaskáda tepelných čerpadel NIBE 3x F2300-20kW měřeno od 3.8.2015
Spotřeba elektřiny:
Teplota střecha:
26.7C
Nádrže vstup:
50.2C
TUV vstup:
15.5C
Okamžité COP:
0.00
Celkové COP
TUV za DPS:
42.5C
TUV před DPS:
44.0C
Cirkulace:
35.5C
46671kWh
Výroba tepla:
112845kWh